Certificări UNI EN ISO

Autorizație de mediu

Certificările deținute de Galvanica Italia srl permit companiei să opereze în diverse domenii de prelucrare a metalelor. Printre aceste certificări se numără Autorizația de mediu și diverse certificări UNI EN ISO.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
(D. 4769)

UNI EN ISO 14001: 04
Managementul mediului

UNI EN ISO 9001: 08
Managementul calității

UNI EN ISO 9100: 09
OHSAS 18001: 07

Managementul calității

LICENȚĂ CONFORM Art. 28 TULPS

Share by: